Sodno izvedništvo

Sodno izvedeništvo in sodno cenilstvo

Zaprisežen sodni izvedenec in cenilec opravlja sodno izvedeniška mnenja za pravne in davčne namene na zahtevo sodišča, s področja gradbeništva in področja varnosti in zdravja pri delu.

Gradbeništvo

Vloga sodnega izvedenca je v večini pravd izredno pomembna. Sodni izvedenec je imenovan, kadar je za razjasnitev določenega primera potreben nekdo s strokovnim znanjem, ki ga sodišče nima. Sodni izvedenec s področja gradbeništva pomaga pri reševanju pravnih sporov npr.: vezanih na nepremičnine in zemljišča, zaradi neizpolnjenih pogodb pri gradbenih posegih in podobno.

Varstvo in zdravje pri delu

Slovenska sodišča na svojih pravdnih oddelkih rešujejo veliko zadev s področja odškodninskega prava, zato potrebujejo tudi izvedence s strokovnim znanjem s področja varstva in zdravja pri delu. To področje je zelo specifično in ga zaenkrat pokriva le manjše število izvedencev v Sloveniji. Področje, ki ga pokrivamo: varstvo pri delu – splošno, varstvo pri delu v gradbeništvu.