Profil podjetja

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in sodno izvedeništvo

izr.prof.dr. Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Sodni izvedenec in cenilec
Nepremičnine, gradbeništvo, varstvo pri delu
Pregljeva ulica 61, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 421 42 10
Gsm: 041617208
E-pošta: bgrum@siol.net

Urška Čebular, mag. prav. in manag. neprem.
Pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin
Sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine, stavbna zemljišča
Reboljeva ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 251 37 22
Gsm: 041 764 500
E-pošta: constructa@siol.net