Kontakt

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in sodno izvedeništvo

red. prof. dr. Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Sodni izvedenec in cenilec
Nepremičnine, gradbeništvo, varstvo pri delu
Pregljeva ulica 61, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 421 42 10
Gsm: 041 617 208
E-pošta: bgrum@siol.net

Urška Čebular, mag. prav. in manag. neprem.
Sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine, stavbna zemljišča
Pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin
Reboljeva ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 251 37 22
Gsm: 386 41 764 500
E-pošta: constructa@siol.net

red. prof. dr. Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad.

Bojan Grum se je leta 1982 vpisal na študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, in leta 1987 diplomiral. Po končanem študiju se je zaposlil na Vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani, kjer je opravil pripravniški izpit in leta 1989 strokovni izpit. ...

Urška Čebular, mag. prav. in manag. neprem.

Urška Čebular je od leta 1996 zaposlena kot vodilni projektant v podjetju Constructa, gradbeni inženiring, vrednotenje nepremičnin, d.o.o. in od leta 2005 kot projektant – svetovalec v podjetju Opi Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o..