Dejavnost

Zakaj in kdaj

Vsa dela se opravljajo z izvajalskimi tehnikami, ki imajo pri delu bistvene prednosti pred klasičnim načinom dela (delo s fiksnimi gradbenimi odri). Tehnike dela na višini so vrvna metoda oziroma delo z alpinisti, uporaba visečega gradbenega odra (delovna platforma), uporaba pomičnih odrov do višine 18 m in ...

Zagotavljanje kakovosti

Podjetje pa izvaja tudi strokovno kontrolo izvajanja del na objektu – tekočo kontrolo kvalitete izvedbe sanacijskih del.
Kajti imamo strokovno usposobljen kader, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja gradbeništva (gradbeni inženirji, gradbeni tehniki) z opravljenim strokovnim izpitom pri IZS in ...