Zakaj in kdaj

Vsa dela se opravljajo z izvajalskimi tehnikami, ki imajo pri delu bistvene prednosti pred klasičnim načinom dela (delo s fiksnimi gradbenimi odri). Tehnike dela na višini so vrvna metoda oziroma delo z alpinisti, uporaba visečega gradbenega odra (delovna platforma), uporaba pomičnih odrov do višine 18 m in uporaba gradbenih dvigal z dvižno delovno košaro.

Metode imajo proti klasičnemu načinu sledeče bistvene prednosti:

 • ni potrebno postavljati klasičnih delovnih odrov,
 • ni onesnaženja okolice zaradi postavitve in podiranja odrov,
 • bistveno hitrejše izvajanje del,
 • fleksibilnost,
 • cenejše izvedba.

Delo ob oziroma tik na vodno gladino, na primer sanacija nizvodnega nosilnega dela obalne konstrukcije (pomola) se izvaja s pomočjo splavnih konstrukcij (plavajoča delovna platforma).

Opis del na višini

 • Sanacija in zaščita armirano betonskih fasadnih površin (stolpnice, silosi, vodni stolpni rezervoarji, razni industrijski objekti …),
 • sanacija fasad na stanovanjskih in poslovnih objektih (opečne fasade, demit…),
 • sanacija fasadnih stikov – fugiranje in zamenjava fasadnih plošč,
 • sanacija, čiščenje in barvanje dimnikov (rušenje dimnikov),
 • antikorozijska zaščita kovinskih stolpov, industrijskih dvigal …,
 • čiščenje stekel in fasad,
 • čiščenje in barvanje stropnih nosilcev stropov in sten proizvodnih hal,
 • barvanje visokoregalnih skladišč in aluminijastih fasad,
 • pregledi in posnetki težje dostopnih delov objekta in naprav.

Opis del ob oziroma tik nad vodno gladino

 • Sanacija in zaščita armirano betonskih obalnih konstrukcij (pomoli, nosilna konstrukcija pomola – piloti),
 • Sanacija in zaščita armirano betonskih površin premostitvenih objektov (obalnih mostov, rečnih mostov, objekti, ki so del hidroelektrarne …)