Kontakt

OPI Inter d.o.o.

Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o.

Telefon 1: 01 251 37 22
Telefon 2: 01 421 42 14
Faks: 01 421 42 15
E-pošta: lilian.battelino@guest.arnes.si

mag. Lilian Battelino, univ.dipl.inž.grad

Lilian Battelino od leta 2005 deluje kot vodja projektov in pooblaščeni inženir v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o. Pred tem je bila zaposlena kot vodja Oddelka za načrtovanja v Sektorju za morje na Inštitutu za vode RS.