red. prof. dr. Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad.

Bojan Grum se je leta 1982 vpisal na študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, in leta 1987 diplomiral. Po končanem študiju se je zaposlil na Vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani, kjer je opravil pripravniški izpit in leta 1989 strokovni izpit.

Izobrazba

  • Diplomiran inženir gradbeništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Konstrukcijska smer, Ljubljana, Slovenija, 1987.
  • Doktor znanosti področje Pravo in management nepremičnin, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, Slovenija, 2010.

Življenjepis

Bojan Grum se je leta 1982 vpisal na študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, in leta 1987 diplomiral. Po končanem študiju se je zaposlil na Vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani, kjer je opravil pripravniški izpit in leta 1989 strokovni izpit. Opravljal je dela na področju mednarodnega konzultiranja pri mednarodni banki za obnovo in razvoj.

Leta 1991 je ustanovil družbo za consutling, projektiranje in nadzor Constructa d.o.o. Idrija, leta 2005 pa še družbo Opi inter d.o.o., družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring. Obe družbi vodi kot direktor.

Leta 1991 je bil izvoljen in s strani Ministrstva za pravosodje RS imenovan za stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke (Odločba št. Su 18/91-4, Temeljno sodišče v Novi Gorici, ODLOČBA o imenovanju za stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke). Od leta 1989 je član inženirske zbornice Slovenije. Od leta 1991 je član SICGRAS (Sekcija izvedencev in cenilcev gradbene stroke v Sloveniji). Leta 1993 je pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo opravil dodatno izobraževanje in pridobil potrdilo za ocenjevanje nepremičnin za izdelavo otvoritvene bilance. Leta 1994 je pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, opravil dodatno izobraževanje in pridobil Certifikat za cenilca nepremičnin na osnovi potrdila Ameriškega društva ocenjevalcev ASA. Leta 2004 je prejel Odločba št. 165-04-638/00, Ministrstva za pravosodje: ODLOČBA o imenovanju za stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke. Leta 2008 na podlagi opravljenega dodatnega izobraževanja prejel Odločba št. DOM-1/08-40, Slovenski inštitut za revizijo, ODLOČBA o imenovanju: Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri SIR.

Na področju nepremičnin je opravil že preko 1.500 (tisoč pet sto) ocen vrednosti nepremičnin oziroma sodno izvedeniških mnenj.

Leta 2008 se je vpisal na doktorski študij na Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici, smer Pravo in management nepremičnin. Študij je zaključil leta 2010.