mag. Lilian Battelino, univ.dipl.inž.grad

Lilian Battelino od leta 2005 deluje kot vodja projektov in pooblaščeni inženir v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o. Pred tem je bila zaposlena kot vodja Oddelka za načrtovanja v Sektorju za morje na Inštitutu za vode RS.

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Konstrukcijska smer, Ljubljana, Slovenija, 1977.
 • Magister znanosti za Projektiranje pristanišč, »Institute for Hydraulic Engineering«, Delft Nizozemska, 1991, Magistrska teza: Varnostna študija za LNG pristanišče za Severni Jadran – Koper.

Življenjepis

Lilian Battelino  od leta 2005 deluje kot vodja projektov in pooblaščeni inženir v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o. Pred tem je bila zaposlena kot vodja Oddelka za načrtovanje v Sektorju za morje na Inštitutu za vode RS.

V več kot trideset let trajajoči karieri je delala pretežno na projektiranju kompleksnih industrijskih terminalov v lukah, projektiranju posameznih luških objektov, predvsem pa obalnih konstrukcij. V vseh teh letih si je pridobila široko znanje iz področij pomorskega prometa in tudi iz področja geomehanike in temeljenja v zelo slabih pogojih. Predvsem je projektirala v Luki Koper, pred razpadom Jugoslavije pa tudi na Hrvaškem in v Črni gori, kjer je sodelovala pri popotresni obnovi pomorskih objektov.

Svojo profesionalno kariero je začela po končanem študiju gradbeništva – konstruktivne smeri na ljubljanski univerzi in sicer se je že v samem začetku zaposlila v takratnem Projektivnem biroju Luke Koper. Njeno zanimanje za pomorske objekte pa se je pričelo že prej, ko je v drugem letniku fakultete v sklopu fakultetne ekskurzije obiskala Luko Koper. Strokovno se je dve leti izpopolnjevala na Nizozemskem, v Delftu, na »Institute for Hydraulic Engineering«, smer »Port Engineering«, kjer je tudi pridobila magistrski naziv- M Sc.

V zadnjih letih je poleg projektiranja v Sloveniji sodelovala tudi pri projektiranju v tujini – Jordaniji in Albaniji in Črni gori. V Luki Ploče na Hrvaškem je bila angažirana kot konzultant Svetovne banke pri projektiranju obalnih konstrukcij.

Članstvo v strokovnih institucijah

 • Inženirska zbornica Slovenije IZS
 • Slovenski strokovni organ za geotehnično inženirstvo
 • Slovenski strokovni organ za potresno inženirstvo

Licenca za projektiranje

 • Licenca za projektiranje v Albaniji, Licenca K.1050, izdala Republika Albanija/ Ministrstvo za javna dela in promet /Komisija/Dheniese se licencave Profesionale per Shoqerite qe ushtrojne veprimtari ndertimore zbatuese.
 • Licenca se nanaša na projektiranje civilnih objektov (industrijski, turistični), projektiranje zidanih in betonskih konstrukcij, objektov za oskrbo z vodo, projektiranje vodovoda in kanalizacije mest in podeželja, načrtovanje cest kategorije V in IV, projektiranje asfaltnih cestišč, načrtovanje mostov do razpona 10 metrov itd.

Osebne reference – uspešno zaključeni projekti zadnjih pet let:

 • 2010 Idejni projekt za izgradnjo rezervoarjev za nafto, zmogljivosti 30.000 m3 in 10.000 m3, Slovenija
 • 2010 Projekt za izvedbo (PZI) za pogljabljanje akvatorija (čiščenje morskega dna), Luka Kotor, Črna Gora
 • 2009 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za pripravljanja dela in izboljšavo tal za Skladišče nafte, Luka Romano, Albanija
 • 2009 PGD in PZI za izgradnjo pomola in priveznega mesta, Terminal za tekoče tovore, Luka Koper, Slovenija
 • 2009 PZI Kontejnerski terminal na konstrukciji na pilotih, Luka Koper, Slovenija
 • 2009 PGD in PZI za podaljšanje kontejnerskega pomola Luka Koper, Slovenija,
 • 2009 PGD in PZI, projekt za izboljšanje podlage za gradnjo pomola na večnamenskem terminalu, Luka Koper, Slovenija
 • 2008 Ekološka študija za “Šmartinsko jezero”, Slovenija
 • 2008 Svetovanje pri izdelavi PGD-ja za izgradnjo Terminala za razsute tovore, Luka Ploče, Hrvaška; naročnik Svetovna Banka
 • 2008 Idejni projekt in PGD za gradbena dela za LPG Terminal, Luka Aqaba, Jordanija
 • 2008 PGD in PZI za temeljenje 5 rezervoarjev, zmogljivosti 5×6.750 m3, Terminal za alkohole in naftne derivate, Luka Koper, Slovenija.
 • 2008 PGD in PZI, projekt za izboljšavo tal Kontejnerski terminal, Luka Koper, Slovenija
 • 2007 Svetovanje pri izdelavi PGD-ja za izgradnjo Terminala za kontejnerje, Luka Ploče, Hrvaška; naročnik Svetovna Banka
 • 2007 PGD za gradbena dela za izgradnjo rezervoarjev, zmogljivosti 55.000 m3 in 30.000 m3, za naftne derivate, Slovenija
 • 2007 PGD za gradbena dela za 3 rezervoarje, zmogljivosti 20.000 m3, za JET, Luka Koper, Slovenija
 • 2007 PGD za izgradnjo priveznega sistema za velike ladje LOA 270 m, Luka Koper, Slovenija
 • 2006 Projekt valobrana za Marino v Kopru, Slovenija
 • 2005 PGD za gradbena dela za izgradnjo naftnih rezervoarjev, zmogljivosti 60.000 m3, Slovenija
 • 2004 Idejni projekt za Marino Ankaran, Slovenija
 • 2004 Pomorski elaborat za morske objekte v Piranu, Slovenija

Kliknite za ogled CV-ja