Dejavnost

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju nepremičnin

  • sociološki, psihološki, antropološki, ekonomski, pravni vidiki stanovanjske politike in razvoja prostora;
  • medkulturne primerjave;
  • trajnostni razvoj.

Vrednotenje nepremičnin

Vzdrževanje nepremičnin

5. konferenca interdisciplinarnih raziskav na področju nepremičnin